Zakłady o dużej wypadkowości zapłacą wyższe składki…

Rzeczpospolita , autor: Agnieszka Rosa , oprac.: GR

kw. 18, 2007

Zakłady o dużej wypadkowości zapłacą wyższe składki.

Jeśli składałeś Informacje ZUS IWA za trzy poprzednie lata, od kwietnia płacisz składki wypadkowe w nowej wysokości. W jakie), powiadomi cię ZUS do 20 kwietnia.

Pismo z nową wysokością składki powinno dotrzeć do podmiotów, które w latach 2004, 2005 i 2006 ; zgłaszamy do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej dziesięć osób i przekazywały w związku z tym formularze ZUS IWA. Na podstawie danych o wypadkach z tych dokumentów Zakład Ubezpieczeń Społecznych liczy dla danego płatnika składkę na ubezpieczenie wypadkowe. Nowa wysokość obowiązuje przez cały rok, począwszy od rozliczeń za kwiecień do końca marca. W kwietniu 2008 r. ZUS ponownie więc przyśle informacje o wysokości składki na kolejny rok, ustalonej na podstawie dokumentów za lata 2005,2006 i 2007.

Stopa procentowa razy wskaźnik

Obliczając nową składkę wypadkową, ZUS mnoży jej stopę procentową właściwą dla grupy działalności płatnika przez tzw. wskaźnik korygujący. Wysokość stopy procentowej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy pro -centowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (DzU nr 200, poz. 1692 ze zm.). Wskaźnik korygujacy szacuje ZUS indywidualnie dla każdego płatnika. Stanowi on różnicę między kategorią ryzyka właściwą dla grupy działalności, do której należy płatnik ze względu na rodzaj wykonywanej działalności (określa je załącznik nr 2 do rozporządzenia), a kategorią ryzyka.

Dla kogo taniej

Jeśli do 20 kwietnia nie dostaniesz informacji o wysokości nowej składki, przypomnij telefonicznie ZUS, by ci ją wysłał.

Od 1 kwietnia br. płatnicy o drugiej kategorii ryzyka (hotele, restauracje i pośrednicy finansowi) nie muszą płacić składki wypadkowej podwyższonej do 25 proc. najwyższej stopy procentowej dla grup działalności. Nakaz taki, przewidziany w art. 54 ustawy, obowiązywał tylko do końca marca 2007 r. Od 1 kwietnia przedsiębiorcy ci odprowadzają zatem składki w wysokości 0,67 proc. (a nie 0,9 proc, jak dotychczas). W załączniku nr 2 do rozporządzenia figuruje jeszcze podwyższona stawka 0,9 "proc, ale trwają pracę nad nowelizacją występującego u konkretnego płatnika; Tę ostatnią ustala ZUS na podstawie danych o wypadkowości, zamieszczonych w informacjach ZUS IWA za ostatnie trzy lata. Bierze przy tym pod uwagę liczbę:

-poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem,

-poszkodowanych śmiertelnie lub ciężko w wypadkach przy pracy,

-zatrudnionych w warunkach zagrożenia, które występuj ą w razie przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w pracy.

Więcej Rzeczpospolita.