Inspektorzy będą działać szybciej i sprawniej…

Rzeczpospolita , autor: Rm , oprac.: GR

kwi 20, 2007

Inspektorzy będą działać szybciej i sprawniej.

Lekceważąc prawa zatrudnionych, możesz być pewien, że inspektor dotrze do ciebie szybciej niż dotychczas. A to za sprawą zmian mających usprawnić procedurę.

Nowa ustawa przewiduje kilka zmian mających poprawić skuteczność działania kontrolerów pracy. Przede wszystkim zyskają oni bezpłatny dostęp do baz danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, krajowej ewidencji podatników, rejestru REGON prowadzonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności RCI PESEL. Teraz pracodawcy muszą bowiem zgłaszać inspekcji jedynie rozpoczęcie działalności, ale obowiązku takiego nie mają w razie zamknięcia firmy. Zdarza się, że marnują dwie godziny na dojazd do przedsiębiorcy, którego już nie ma. Dzięki wglądowi do rejestrów innych instytucji szybciej i łatwiej namierzą obiekt kontroli oraz sprawdzą, czy regularnie i na czas ponosi obciążenia wobec ZUS czy urzędu skarbowego. Nie zmieni się reguła, że kontrolę zaczynają po okazaniu legitymacji służbowej i upoważnienia. W uzasadnionych sytuacjach, gdy zajdzie potrzeba błyskawicznej reakcji, wystarczy sama legitymacja. Upoważnienie muszą potem donieść niezwłocznie, w ciągu siedmiu dni. Dotychczas mieli na to tylko trzy dni.

Więcej Rzeczpospolita.