Dług podatkowy nie zawsze grozi utratą paszportu…

Rzeczpospolita , autor: Anna Grabowska , oprac.: GR

kwi 20, 2007

Dług podatkowy nie zawsze grozi utratą paszportu

Nie można unieważnić obywatelowi paszportu tylko dlatego, ie zdaniem organów skarbowych czy administracyjnych ucieknie on z kraju i nigdy nie ureguluje zobowiązań wobec budżetu. Trzeba to udowodnić

Urzędy skarbowe oraz organy paszportowe muszą dbać o to, aby każdy zobowiązany do zapłacenia podatku lub już mający długi wobec Skarbu Państwa wypełnił swoje zobowiązanie. Gdy zechce uciec za granicę, unikając zapłacenia po-

datków, przepisy pozwolą unieważnić mu paszport. Art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o paszportach nakazuje jednak nie tylko stwierdzić istnienie długu wobec fiskusa, ale również wykazać, że opuszczając kraj, podatnik uniemożliwi wyegzekwowanie od niego tej należności.

Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny, rozpoznając skargę Wojciecha W., któremu unieważniono paszport, uniemożliwiając mu wyjazd na Ukrainę, chociaż wiązało się to z jego pracą. Faktycznie miał spory dług wobec budżetu, ale dowodził, że podróż pomoże mu go spłacić.

Rację przyznał mu dopiero NSA, bo orzekł, że odbierając mu szansę na wyjazd za granicę, organy bezpodstawnie zastosowały wobec niego dodatkową kary za niezapłacenie podatku.

Tym samym ograniczył jego wolności obywatelskie. Chodziło o art 52 ust 2 konstytucji formułujący zasadę swobodnego przemieszczania się.

– Swoboda ta może być ograniczona tylko wtedy gdy: jest to konieczne ze względu na bezpieczeństwo państwa lub porządek publiczny, dla ochrony zdrowia I moralności publiczne] albo wolności i praw Innych osób – stwierdził NSA.

Więcej Rzeczpospolita.