Rencista z firmą nie będzie płacił pełnych składek do ZUS

Zmiana prawa. Renciści prowadzący firmy nie zapłacą od lipca składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Od stycznia 2008 r. PFRON sfinansuje składki na emeryturę i rentę niepełnosprawnym przedsiębiorcom i Nowe przepisy nie powinny zwiększyć szarej strefy, bo system orzekania o rentach jest szczelny.

Na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu Sejmu posłowie po raz kolejny zajmą się sprawą opłacania składek przez rencistów prowadzących działalność gospodarczą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od 1 lipca powinni rozpocząć opłacanie wszystkich składek do ZUS. Oznacza to, że zamiast wpłacać tam 190,5 zł, na składki zdrowotne musieliby zapłacić prawie 820 zł miesięcznie. Posłowie nie chcą, aby tak się stało. Dlatego proponują, aby dopiero od 1 stycznia 2008 r. renciści rozpoczęli opłacanie składek do ZUS, ale składkę na emeryturę i rentę będzie im refundować Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

– Chcemy, aby jak najwięcej niepełnosprawnych było aktywnych zawodowo – mówi poseł Andrzej Mańka, sprawozdawca projektu nowelizacji ustawy.

– Gdyby renciści mieli opłacać pełne składki, wielu z nich zamknęłoby firmy -wyjaśnia.

Zgodnie z nowelizacją ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.), którą zajmą się posłowie, aby otrzymać refundację opłaconej składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, niepełnosprawny prowadzący działalność będzie musiał złożyć dokumentację do PFRON. Do wniosku o wypłatę refundacji za dany miesiąc dołączy miesięczną informację o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, opłaconych składkach i stopniu niepełnosprawności. Informację i wniosek będzie można przekazać w formie elektronicznej lub pisemnej (np. pocztą).

Wszystko wskazuje na to, że zostanie rozbudowany elektroniczny System Obsługi Dofinansowań, którym dysponuje fundusz – mówi Szczepan Wroński, zastępca dyrektora finansowego PFRON.

– Dla funduszu może być to problem, gdyż będzie musiał prowadzić rozliczenia z grupą 35-40 tys. osób. Ponadto znaczna ich część na pewno będzie składać wnioski w uciążliwszej dla PFRON formie pisemnej – mówi Włodzimierz Sobczak, prezes Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej.

W terminie siedmiu dni od otrzymania wniosku fundusz przeleje na rachunek bankowy niepełnosprawnego kwotę refundacji składek. Jeśli wnioskodawca będzie posiadać zaległości wobec PFRON (ponad 100 zł), fundusz wstrzyma wypłatę refundacji do czasu uregulowania długu. Jeśli natomiast niepełnosprawny nie ureguluje tych płatności do 31 stycznia roku następującego po tym, w którym przysługuje mu refundacja, prezes funduszu wyda decyzję o odmowie wypłaty refundacji składek za cały okres, w którym była ona wstrzymana.

Roczny okres

Fundusz będzie refundował składki na ubezpieczenia przez rok. Po upływie tego czasu niepełnosprawni będą mogli wystąpić do PFRON z wnioskiem o przedłużenie wypłacania refundacji na kolejne lata. Z finansowej pomocy uzyskanej w ciągu roku trzeba będzie się rozliczyć. Wnioskodawcy dokonają tego na specjalnych formularzach do 15 lutego roku następującego po tym, za który się. rozliczają. W trakcie pobierania środków z kasy funduszu jego prezes może zarządzić przeprowadzenie kontroli wnioskodawców.

– Kontrole będą na pewno przeprowadzane, choć nie wiadomo jeszcze, jak często – zapowiada Szczepan Wroński.

Sprawdzane będzie przede wszystkim, czy wysokość refundacji składek została ustalona zgodnie prawem. Jeśli kontrola wykaże nieprawidłowości, fundusz zażąda zwrotu wypłaconej refundacji (w zakresie stwierdzonych błędów).

– Budżet PFRON w tym roku wyniósł ponad 3,9 mld zł.

Więcej Gazeta Prawna.