Renta wyrównawcza zwolniona z podatku…

Gazeta Prawna , autor: Ewa Matyszewska , oprac.: GR

kwi 23, 2007

Izba Skarbowa w Łodzi rozstrzygnęła kwestię opodatkowania PIT renty wyrównawczej z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobistych, otrzymywanej na' skutek wypadku samochodowego.

Na podstawie ugody sądowej z 1996 roku towarzystwo ubezpieczeń wypłaca podatnikowi rentę wyrównawczą z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobistych na skutek wypadku samochodowego, jakiemu uległ w 1993 roku. Zgodnie z tą ugodą wysokość przyznanej renty wyliczana jest w oparciu o publikacje GUS przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z ostatniego kwartału, zwiększone wskaźnikiem 1,5 i zmniejszone o otrzymywaną rentę lub emeryturę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zdaniem podatnika otrzymywane świadczenie nie podlega PIT.

Opinię podatnika podzielił naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, który stwierdził, że otrzymywana przez podatnika renta wyrównawcza korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Również Izba Skarbowa w Łodzi potwierdziła stanowisko urzędu, że renta wyrównawcza nie podlega opodatkowaniu; Ponadto w analizowanym przypadku samo świadczenie pieniężne w postaci renty wyrównawczej nie zostało opodatkowane – od tego świadczenia nie jest pobierany przez towarzystwo ubezpieczeniowe podatek.

Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 12 kwietnia 2007 r. (nr PB 1-3/4117/IN-6/US/2007/ACH).

Więcej Gazeta prawna.