Zyski z lokaty to co innego niż przychód z działalności

Rzeczpospolita (2011-05-19), autor: Przemysław Wojtasik , oprac.: GR

maj 24, 2011

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, urzędy skarbowe oraz sądy twierdzą, że tylko odsetki z rachunku, na który przyjmowane są firmowe płatności i z którego regulowane są zobowiązania, zalicza się do przychodów z działalności gospodarczej. Jeśli zaś spółka osobowa przerzuca pieniądze w inne miejsce, aby na nich zarobić, odsetki zaliczane są do innego źródła przychodów – kapitałów pieniężnych.

Może się to okazać niekorzystne dla podatników. Znacznie też komplikuje rozliczenie zysków z oszczędności.

Trudno się jednak zorientować, że rachunek nie jest związany z działalnością gospodarczą, jeśli zakłada go spółka osobowa powołana po to, aby ją prowadzić. Bank nie będzie przecież analizował przepływów na rachunku pod kątem tego, czy mają związek z działalnością. Ta okoliczność może uzasadniać brak odpowiedzialności banku za niepobranie podatku. Aby jej uniknąć, bank może też zażądać od spółki oświadczenia, z którego wynika, do czego służy rachunek do dokonywania przelewów firmowych czy też tylko lokowania oszczędności.

Kiedy rachunek jest firmowy, a kiedy nie? Jak czytamy w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. II FSK 806/07), rachunek bankowy utrzymywany w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą to taki, „za pomocą którego dokonywane są rozliczenia z tytułu zawieranych przez przedsiębiorcę transakcji. Rozchody i przychody na takim rachunku dotyczą co do zasady odpowiednio spłacanych długów i wpłat z tytułu posiadanych wierzytelności, związanych z zobowiązaniami przedsiębiorcy zaciąganymi w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (dostawami usług lub towarów)”.

Więcej w Rzeczpospolitej z 19 maja 2011 r.