Ratunek dla pracujących emerytów

Rzeczpospolita (2011-05-24), autor: Mateusz Rzemek , oprac.: GR

maj 25, 2011

Tysiące osób straci świadczenie, chyba że zwolnią się z pracy. Część posłów chce to zmienić.

Jak donosi Rzeczpospolita, 25 maja br. Posłowie z Sejmowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej zajmą się przygotowanym przez prezydenta projektem nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Z przygotowanego w Kancelarii Prezydenta projektu nowelizacji ustawy emerytalnej wynika, że osoby, którym ZUS zawiesi świadczenia, będą je mogły korzystnie przeliczyć po 30 miesiącach pracy, licząc od 1 października.

Pracownik, który przeszedł na emeryturę jeszcze na starych zasadach, będzie mógł przeliczyć swoje świadczenie z wykorzystaniem nowej kwoty bazowej w części socjalnej. Osoba, która przeszła na emeryturę już na nowych zasadach, czyli na podstawie składek zgromadzonych na jej koncie emerytalnym w ZUS (i OFE), będzie mogła przeliczyć swoje świadczenie na nowo, gdyż jej składki zostaną podzielone przez niższy współczynnik dalszego trwania życia pracownika. Autorzy zmian przewidują, że taka emerytura powinna być wyższa od dotychczasowej.

Więcej w Rzeczpospolitej z 24 maja 2011 r.