Świadczenie przedemerytalne: Czy powiadomić ZUS o zatrudnieniu na pół etatu

Dziennik Gazeta Prawna (2011-05-26), autor: Krystyna Małecka, , oprac.: GR

maj 27, 2011

Od dwóch lat jestem uprawniona do świadczenia przedemerytalnego. Zamierzam podjąć pracę na pół etatu. Czy muszę powiadomić ZUS o zawarciu umowy o pracę? Czy w tym zawiadomieniu trzeba podać konkretną wysokość zarobków? – pyta czytelniczka Dziennika Gazety Prawnej.

Tak – odpowiada ekspertka współpracująca z „DGP”.

Jak czytamy w dzienniku, osoby, które dorabiają do świadczenia przedemerytalnego, mają określone obowiązki informacyjne wobec ZUS. Po pierwsze, podejmując działalność zarobkową, muszą niezwłocznie powiadomić o tym właściwą jednostkę wypłacającą świadczenie. W powiadomieniu tym należy podać konkretną wysokość przychodu, co pozwala ZUS na ewentualne ustalenie zmniejszenia lub zawieszenia świadczenia.

Obowiązki informowania o przychodzie ciążą również na pracodawcy. W praktyce wystarczy, by podmiot zatrudniający osobę uprawnioną do świadczenia dopilnował, aby ta powiadomiła ZUS o wysokości przychodu. Jeśli to zrobiła, nie musi odrębnie przekazywać do ZUS takiej informacji.

Drugi obowiązek informacyjny, który ciąży na osobach uprawnionych do świadczeń przedemerytalnych, musi być wykonany po zakończeniu roku rozliczeniowego. W terminie do końca maja następnego roku muszą one bowiem poinformować ZUS o wysokości przychodu osiągniętego w całym poprzednim roku rozliczeniowym.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 26 maja 2011 r.