MPiPS i GIP w sprawie współczynnika ekwiwalentowego w 2011 r.

Rzeczpospolita (2011-05-30), autor: Rzeczpospolita , oprac.: GR

cze 1, 2011

Zniesiona od stycznia zasada oddawania wolnego za święto przypadające tego samego dnia co wolne wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy wpłynęła na liczbę dni, które przypadają do przepracowania w poszczególnych miesiącach kalendarzowych. To wpływa na obliczenie współczynnika ekwiwalentowego służącego do ustalenia ekwiwalentu za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Rzeczpospolita omawia stanowiska Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektoratu Pracy dotyczące obliczania współczynnika.

MPiPS – stanowisko z 17 grudnia 2010 r.

(…) 1 stycznia 2011 r. weszły w życie zmiany w obliczaniu wymiaru czasu pracy. Do art. 130 kp. dodany został bowiem § 21. W myśl niego jeżeli zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy święto przypada w dniu wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, to nie obniża ono wymiaru czasu pracy. Skutkiem tego wymiar czasu pracy pracownika będzie zależał od tego, jakie dni zostaną wyznaczone przez pracodawcę jako wolne od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

Dni te mogą być różne u różnych pracodawców, a nawet różne dla pracowników zatrudnionych u tego samego pracodawcy. W konsekwencji liczba takich dni w roku kalendarzowym może być różna dla różnych pracowników. Skutkiem tego także wartość współczynnika służącego do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany przez pracownika urlop wypoczynkowy może być od tego roku różna dla różnych pracowników (…).

GIP – stanowisko z 15 lutego 2011 r. (GPP-364/501-4560-93-1/10/PE/RP)

(…) Ustalenie współczynnika potocznie zwanego urlopowym uzależnione jest od liczby niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Z literalnego brzmienia tego zapisu nie wynika, aby współczynnik urlopowy uzależniony był od wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 130 kp. Wobec powyższego można by przyjąć, że zmiana wprowadzona do kodeksu pracy od 1 stycznia 2011, poprzez dodanie art. 130 § 21, nie powinna mieć wpływu na zmianę sposobu liczenia współczynnika (…).

Więcej w Rzeczpospolitej z 31 maja 2011 r.