ZFŚS: Dokumentowanie wypoczynku pracownika

Rzeczpospolita (2011-05-30), autor: ZAL , oprac.: GR

cze 1, 2011

Dofinansowanie wypoczynku pracowników jest jedną z najpopularniejszych form pomocy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Pozwala ono uzyskać dopłatę do wypoczynku krajowego i zagranicznego także wówczas, gdy pracownik organizuje go we własnym zakresie – tłumaczy Rzeczpospolita.

Jak czytamy w „Rz”, o dopłaty można starać się raz w roku. Obejmują one urlop, który trwa 14 dni kalendarzowych. Wymiar ten związany jest z regulacjami art. 162 Kodeksu pracy, według których co najmniej jedna część wypoczynku pracownika powinna obejmować 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Kryterium przyznania dofinansowania jest wysokość dochodów osób, które wraz z pracownikiem prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Nie można uzależniać wysokości dofinansowania czy też rodzaju wczasów od stanowiska danej osoby czy też stażu pracy.

Jeśli pracodawca ma podejrzenia, iż zamiast na wypoczynek i regenerację sił mogłyby posłużyć np. na zakup sprzętu RTV, może żądać od zainteresowanego, aby uprawdopodobnił sposób spędzania urlopu lub poniesione koszty, np. przez pisemne oświadczenie poparte w miarę możliwości odpowiednią fakturą (np. za dojazd wynajem kwatery, z hotelu itp.).

Świadczenie to jest zwolnione ze składek ZUS, ale stanowi przychód podlegający opodatkowaniu PIT.

Więcej w Rzeczpospolitej z 30 maja 2011 r.