Pieniądze na nowe miejsca pracy…

GŁOS POMORZA-SŁUPSK , autor: . Ang , oprac.: GR

kwi 25, 2007

Uwaga pracodawcy z powiatu bytowskiego. Miejscowy urząd pracy ma pieniądze na przeszkolenie bezrobotnych w miejscu pracy.

Na przygotowanie zawodowe w ramach projektu może zostać skierowana osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP w Bytowie nie dłużej niż 24 miesiące i spełniająca jedno z poniższych kryteriów: osoba długotrwale bezrobotna, co oznacza zarejestrowanie w urzędzie przez okres ponad 12 miesięcy w ciągu 2 lat, powyżej 50 roku życia, bez kwalifikacji zawodowych, bezrobotna samotnie wychowująca, co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia, bezrobotna niepełnosprawna.

Jak informuje urząd pokryje koszty wypłaty stypendium, składek, badań lekarskich oraz zwraca koszty dojazdu.

Więcej Głos Pomorza.