Lepiej najpierw przyjąć wspólnika, potem wystąpić ze spółki…

Rzeczpospolita , autor: Izabela Lewandowska , oprac.: GR

kwi 26, 2007

Lepiej najpierw przyjąć Wspólnika, potem wystąpić ze spółki

Jeśli w spółce cywilne) jest tylko dwóch wspólników, to gdy jeden zrezygnuje I przekaże udziały następcy, pociąga to za sobą likwidacją spółki, ze wszystkimi tego podatkowymi konsekwencjami

Można ich uniknąć, przyjmując wcześniej do spółki jeszcze jednego wspólnika.

Maria P. prowadzi działalność gospodarczą w dwuosobowej spółce cywilnej. Wspólnicy rozliczają się z urzędem skarbowym za pomocą księgi przychodów i rozchodów. Czytelniczka zamierza zrezygnować z udziału w tej spółce i odstąpić go córce, która wjej miejsce ma prowadzić firmę z tym samym wspólnikiem. Pyta o podatkowe skutki takiej decyzji.

Likwidacja dwuosobowej spółki

Wystąpienie wspólnika ze spółki dwuosobowej oznacza jęj likwidację. Spółka przestaje istnieć. Wynika to z zasad prawa cywilnego. Córka wspólniczki może więc kontynuować działalność wraz z pozostałym wspólnikiem matki po podpisaniu z nim nowej umowy spółki cywilnej, w wyniku której powstanie nowa spółka.

Po rozwiązaniu pierwszej spółki należy zawiadomić urząd skarbowy o likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej w tej spółce. W takim wypadku konieczne będzie przeprowadzenie remanentu likwidacyjnego i zapłacenie od niego 10-procentowego podatku dochodowego (o ile następuje całkowita likwidacja źródła dochodów, jakim jest działalność gospodarcza).

Chociaż cały remanent likwidacyjny, wszystkie objęte nim składniki majątkowe zostaną wniesione do nowej spółki, nie będzie miał w takiej sytuacji zastosowania art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Według tego przepisu nie ustala się dochodu na dzień likwidacji, jeżeli w wyniku zmiany formy prawnej lub połączenia przedsiębiorstw wartość składników majątku objętego remanentem została wniesiona w formie wkładu lub aportu do nowo powstałego lub istniejącego podmiotu gospodarczego.

Jednak – moim zdaniem – przepis ten odnosi się do sytuacji, gdy osoba, która likwiduj e działalność, podejmuje taką decyzję, a więc gdyby aport ten lub wkład wnosiła matka, a nie jej córka. .

Więcej Rzeczpospolita.