Kontrahenci muszą się zgodzić na e-faktury

Dziennik Gazeta Prawna (2011-06-21), autor: Dziennik Gazeta Prawna , oprac.: GR

cze 21, 2011

– Czy trzeba od wystawcy elektronicznych faktur otrzymać oświadczenie o zapewnianiu integralności tych dokumentów i drugostronnie złożyć mu oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie dokumentów drogą elektroniczną – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Z odpowiedzi udzielonej przez eksperta gazety wynika, że w 2011 roku uznaje się za prawidłowe faktury wysyłane drogą elektroniczną także w innych niż wymienione formach, a w szczególności e-mailem w formacie PDF. Przesyłanie faktur drogą elektroniczną wiąże się ściśle z zagadnieniem autentyczności jej pochodzenia (przez kogo została wystawiona) oraz integralności treści (brak możliwości zmiany treści). W celu zapewnienia warunków bezpieczeństwa uzyskiwanych w tej formie dokumentów w przepisach podatkowych wprowadzono obowiązek uprzedniego uzyskania od odbiorcy faktury zgody na zastosowanie takiej procedury.

Aby jednak odbiorca faktury mógł z pełną świadomością wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w drodze elektronicznej, powinien najpierw uzyskać od jej wystawcy oświadczenie, że stosowana przez niego procedura spełnia wymogi odnośnie zapewnienia autentyczności i integralności tych faktur.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 21 czerwca 2011 r.