Pracuje coraz mniej niepełnosprawnych emerytów

Dziennik Gazeta Prawna (2011-06-30), autor: Michalina Topolewska , oprac.: GR

cze 30, 2011

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej od 1 marca firmy, które zatrudniają niepełnosprawnych emerytów, otrzymują z PFRON dofinansowanie do ich pensji tylko wtedy, gdy podwładni mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 26a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dopłaty stracili emeryci z umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności.
Zmiana przepisów spowodowała, że niektórzy pracodawcy zrezygnowali z zatrudniania emerytów, którzy nie mają znacznego stopnia niepełnosprawności.

Dofinansowanie do pensji pozwalało częściowo rekompensować koszty związane z zatrudnieniem niepełnosprawnego pracownika. Bez dopłaty koszty te są zbyt wysokie – twierdzą pracodawcy.
Część firm zdecydowała się na zmianę formy zatrudnienia emerytów np. przejście na umowy-zlecenia.
Niektórzy pracodawcy nie decydują się na zwolnienia emerytów z lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, aby nie tracić innych uprawnień.

Chodzi o tzw. efektu zachęty (czyli wzrostu liczby pracowników niepełnosprawnych i zatrudnionych ogółem w stosunku do 12 miesięcy wstecz). A bez wykazania efektu zachęty dofinansowanie na nowego pracownika nie przysługuje.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 30 czerwca 2011 r.