Zwolniony z VAT czasem też musi wydawać paragony

Rzeczpospolita (2011-07-10), autor: Aneta Szwęch , oprac.: GR

lip 10, 2011

Podatnik, który świadczy usługi lub sprzedaje towary dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, ma obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej. Wynika on z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Dotyczy również podatników zwolnionych podmiotowo na podstawie art. 113 ustawy o VAT, gdy ich obroty ze sprzedaży na rzecz osób prywatnych przekroczyły w roku podatkowym limit 40 tys. zł. – informuje Rzeczpospolita.

W ramach działalności gospodarczej świadczę drobne naprawy hydrauliczne, ślusarskie i stolarskie. Ze względu na niewielkie rozmiary działalności wybrałem zwolnienie z VAT. Do tej pory nie zarejestrowałem się jako podatnik VAT. Dotychczas nie miałem obowiązku ewidencjonowania sprzedaży w kasie fiskalnej, bo moje roczne obroty z tytułu świadczenia usług dla osób prywatnych nie przekraczają 40 tys. zł. W tym roku mogę jednak przekroczyć ten próg. Czy będę musiał kupić kasę fiskalną, skoro jestem podmiotowo zwolniony z VAT – pyta czytelnik Rzeczpospolitej.

Podatnik, który świadczy usługi lub sprzedaje towary dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, ma obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej. Wynika on z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Dotyczy również podatników zwolnionych podmiotowo na podstawie art. 113 ustawy o VAT, gdy ich obroty ze sprzedaży na rzecz osób prywatnych przekroczyły w roku podatkowym limit 40 tys. zł.

Potwierdza to interpretacja Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 4.10.2010 r. Za takim rozumieniem przepisów opowiedział się także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w orzeczeniu z 15.03.2011 r.
Jeżeli więc obrót uzyskany od początku 2011 r. ze sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przekroczy np. w lipcu 40 tys. zł, to czytelnik musi ewidencjonować sprzedaż dla osób prywatnych za pomocą kasy rejestrującej. Zwolnienie z obowiązku jej stosowania straci moc od 1 października 2011. Jeżeli wówczas nadal będzie korzystał ze zwolnienia podmiotowego, to na paragonach będzie wykazywał sprzedaż zwolnioną z VAT.

Więcej w Rzeczpospolitej z 8 lipca 2011 r.