Zakup apteczki to koszt podatkowy

Dziennik Gazeta Prawna (2011-07-18), autor: Anna Rymaszewska , oprac.: GR

lip 18, 2011

Pracodawca ma zapewnić pracownikom m.in. środki do udzielenia pierwszej pomocy w postaci apteczek umieszczonych na terenie całego zakładu.

Jak donosi Dziennik Gazeta Prawna obowiązek ten wynika z par. 44 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Wydatek wynikający z realizacji tego nakazu, jako związany z ogólnym funkcjonowaniem firmy, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zakup apteczki w księgach rachunkowych powinien zostać ujęty na koncie 40-5 „ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” prowadzonym w ramach konta 40 „koszty według rodzajów”, bowiem na tym koncie ujmuje się m.in. świadczenia bhp.

Warto pamiętać, że decyzję o wyposażeniu, rozmieszczeniu oraz ilości apteczek kierownik jednostki powinien podjąć po konsultacji z lekarzem sprawującym opiekę medyczną nad pracownikami.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 18 lipca 2011 r.