Jak ująć w księgach rachunkowych lokatę krótkoterminową

Dziennik Gazeta Prawna (2011-07-27), autor: AP , oprac.: GR

lip 27, 2011

Firma chce skorzystać z tzw. lokaty ovemight. Jak ująć w księgach rachunkowych taką operację? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Przeniesienie środków z rachunku bankowego na rachunek lokaty odbywa się na podstawie dyspozycji złożonej do banku. Po zakończeniu okresu trwania lokaty środki pieniężne wraz z należnymi odsetkami wracają automatycznie na zwykły rachunek bankowy.

Środki pieniężne ulokowane na lokacie powinny podlegać księgowaniu na osobnym koncie księgowym. Dowodem księgowym w tym przypadku jest wyciąg z rachunku bankowego przedsiębiorstwa. Czasami do ewidencji kilkudniowych lokat stosuje się konto środków pieniężnych w drodze.

Księgowanie transakcji związanych z lokatami może przebiegać następująco:
Założenie lokaty oraz przelanie środków pieniężnych na rachunek bankowy lokaty:
Strona Wn konta 142 – Środki pieniężne na lokatach bankowych, strona Ma konta 130 – Rachunek bankowy.
Zamknięcie lokaty oraz przelanie środków pieniężnych na zwykły rachunek bankowy: strona Wn konta 130 –
Rachunek bankowy, strona Ma konta 142 – Środki pieniężne na lokatach bankowych.
Otrzymane odsetki: strona Wn konta 130 – Rachunek bankowy, strona Ma konta 756 – Przychody finansowe – odsetki.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 25 lipca 2011 r.