Kontrola pracy zdalnej za porozumieniem

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR

wrz. 14, 2021

Firma będzie musiała ustalić z zatrudnionym wizytację, jeśli wykonuje on pracę na odległość. Ale zostanie zwolniona m.in. z obowiązku dostarczania takim zatrudnionym napoi i posiłków profilaktycznych – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Tak wynika z nieoficjalnych informacji DGP na temat projektu nowelizacji kodeksu pracy, który ma wprowadzić możliwość stosowania pracy zdalnej na stałe. Rząd przygotowuje kolejną wersję tych zmian. Uwzględni ona niektóre uwagi zgłaszane w trakcie konsultacji społecznych i międzyresortowych (konsultacje te wciąż trwają). Jak ustalił DGP, zostaną zmodyfikowane przepisy dotyczące m.in. kontroli pracy zdalnej i cofnięcia zgody na taki tryb wykonywania obowiązków. Rozszerzona zostanie też lista obowiązków z zakresu bhp, których firma nie będzie musiała realizować wobec zatrudnionych na odległość.

Wizytacje w miejscu wykonywania pracy zdalnej mają dotyczyć także przestrzegania procedur ochrony danych osobowych przez zatrudnionego (a nie tylko np. kwestii bhp). Kontrole mają być przeprowadzane w porozumieniu z podwładnym, w miejscu świadczenia zadań na odległość i w godzinach pracy. Ma to istotne znaczenie, bo poprzednie wersje projektu (z maja i lipca 2021 r.) nie przewidywały jednoznacznie obowiązku takich uzgodnień z zatrudnionym. Oczywiście co do zasady praca zdalna ma być świadczona za zgodą firmy i pracownika, więc można uznać, że ten ostatni, decydując się na taki tryb wykonywania obowiązków, pośrednio godzi się też na możliwość kontroli w domu. Ale brak przepisów, które nakazywałyby jednoznacznie porozumienie się w tej sprawie, budził wątpliwości, w szczególności z uwagi na art. 50 konstytucji, który zapewnia nienaruszalność mieszkania, ograniczając możliwość jego przeszukania.

Kolejna wersja projektu ma ograniczyć obowiązki bhp wobec zatrudnionych w formie zdalnej. Wyłączone będzie stosowanie art. 208 k.p. (konieczność współdziałania pracodawców w zakresie bhp, jeśli w tym samym miejscu pracę wykonują zatrudnieni przez rożne firmy) oraz art. 2091 k.p. (obowiązki pracodawcy w zakresie udzielania zatrudnionym pierwszej pomocy). Oznacza to m.in., że zatrudnionym zdalnie nie trzeba będzie zapewniać środków niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach (np. pożaru lub ewakuacji).

Z ustaleń DGP wynika, że pracującym na odległość nie trzeba będzie zapewniać profilaktycznych posiłków i napojów (przysługują one zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych; art. 232 k.p.). Wynika to m.in. z samego charakteru pracy zdalnej (zatrudniony powinien mieć odpowiednie warunki lokalowe i techniczne).

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 14 września 2021 r., autor: Łukasz Guza, oprac.: GR