Od 2022 r., poprawiając błąd w deklaracji, podatnik nie będzie już miał pewności, czy fiskus nie pociągnie go do odpowiedzialności za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Jeżeli bowiem organ podatkowy rozpocznie postępowanie przygotowawcze o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, to złożona przez podatnika korekta nie uchroni go przed konsekwencjami karnymi – wynika z projektu Polskiego Ładu, nad którym pracuje Sejm.

Zmiana ta ma dotyczyć zarówno poprawiania jednolitego pliku kontrolnego, jak i deklaracji podatkowych.

W kodeksie karnym skarbowym pojawi się nowy przepis, który ograniczy możliwość uniknięcia odpowiedzialności za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Zgodnie z planowanym art. 16a ust. 3 podatnik nie uchroni się przed karą, jeżeli przed złożeniem korekty zostanie wszczęte w jego sprawie postępowanie przygotowawcze o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe (czyli śledztwo lub dochodzenie). Tak samo będzie, gdy przestępstwo lub wykroczenie skarbowe zostanie ujawnione w toku postępowania przygotowawczego toczącego się w innej sprawie.

Dla podatników to bardzo duża zmiana.

Dziś, jeżeli podatnik złoży korektę deklaracji podatkowej, która będzie skuteczna w rozumieniu ordynacji podatkowej, i uiści w całości uszczuploną należność publicznoprawną, to fiskus nie może wszcząć postępowania karnego skarbowego w tym zakresie – wyjaśnia Monika Ruzik, adwokat w EY. Przypomina, że nieskuteczne są jedynie korekty złożone w trakcie kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego – poza ściśle określonymi w ordynacji okresami w toku tych postępowań.

Ekspertka dodaje obecnie, jeżeli postępowanie przygotowawcze już się toczy, to po złożeniu korekty przez podatnika jest ono umarzane.

– To oznacza, że przez złożenie korekty można uwolnić się od odpowiedzialności karnej skarbowej, nawet gdy toczy się już postępowanie karne skarbowe dotyczące podania nieprawdy lub zatajenia prawdy w deklaracji – tłumaczy Monika Ruzik.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 20 września 2021 r., autor: Agnieszka Pokojska, oprac.: GR