Matki, które przeszły na wcześniejszą emeryturę, aby sprawować opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem, będą otrzymywać świadczenie wyrównawcze do wysokości świadczenia pielęgnacyjnego – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Wprowadzenie takiego rozwiązania przewiduje poselski projekt ustawy, który został złożony w Sejmie przez posłów PiS i Kukiz’15. Dotyczy on osób, które uzyskały prawo do emerytury na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja 1989 r. w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki (Dz.U. poz. 149). Najczęściej z tej możliwości korzystały kobiety, które z uwagi na stan zdrowia dziecka musiały przerwać pracę – o ile posiadały odpowiedni okres zatrudnienia.

Tymczasem po kilku latach wprowadzone zostało świadczenie pielęgnacyjne jako specjalna forma wsparcia dla rodziców mających niepełnosprawne dziecko. Problem w tym, że z czasem kwoty tzw. emerytury EWK oraz świadczenia pielęgnacyjnego zaczęły się zdecydowanie różnić na korzyść tego drugiego. Było to spowodowane protestami rodziców niepełnosprawnych dzieci, którzy wywalczyli podwyżkę świadczenia pielęgnacyjnego oraz jego coroczną weryfikację na podstawie procentowego wzrostu najniższego wynagrodzenia, podczas gdy wcześniejsza emerytura jest waloryzowana na zasadach ogólnych, jak pozostałe emerytury i renty. W efekcie świadczenie pielęgnacyjne wynosi w tym roku 1951 zł, a najniższa emerytura 1250,88 zł.

Teraz ta dysproporcja ma zostać zlikwidowana, bo zgodnie z projektem matkom na emeryturze EWK ma przysługiwać świadczenie wyrównawcze w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy wysokością świadczenia pielęgnacyjnego a wcześniejszą emeryturą.

Projekt zakłada, że świadczenie wyrównawcze będzie przyznawane przez ZUS z urzędu, więc rodzic nie będzie musiał składać wniosku w tej sprawie. Z uwagi na fakt, że emerytury EWK otrzymuje 25,3 tys. osób, to wypłata tych świadczeń w 2022 r., gdy nowe przepisy zaczną obowiązywać, ma kosztować budżet państwa ok. 165 mln zł.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 21 września 2021 r., autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR