Jak rozliczyć leasing?

Rzeczpospolita (2011-07-28), autor: Rzeczpospolita , oprac.: GR

lip 28, 2011

Ustawa o podatku od towarów i usług również zawiera ułatwienia dla firm, które zawiesiły działalność – informuje Rzeczpospolita.

Ciekawym problemem zajmowała się Izba Skarbowa w Warszawie. Z pytaniem zwrócił się przedsiębiorca, który rozlicza podatek dochodowy na podstawie księgi przychodów i rozchodów i jest czynnym podatnikiem VAT. Od 1.01.2010 wnioskodawca ma zawieszoną działalność. Nie składał więc deklaracji VAT-7 i nie odliczał 60 proc. podatku naliczonego od rat leasingowych od samochodu osobowego. Urząd skarbowy stał bowiem na stanowisku, że w okresie przerwy nie może odliczać VAT od zakupów towarów i usług. W maju 2010 wnioskodawca wykupił samochód od leasingodawcy i wprowadził go do ewidencji środków trwałych, ale nie amortyzował z uwagi na zgłoszoną przerwę. Nie odliczył również VAT nauczonego w wysokości 60 proc. podatku wynikającego z faktury wykupu. Przedsiębiorca w okresie zawieszenia zamierza sprzedać ten pojazd. W związku z tym pojawiły się wątpliwości. Po pierwsze, kiedy ująć w deklaracjach VAT-7 podatek naliczony od wpłaconych rat leasingowych i od wykupu samochodu. Po drugie, kiedy wnioskodawca ma obowiązek wykazania sprzedaży samochodu w deklaracji VAT-7.

Izba skarbowa wyjaśniła, że wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia 60 proc. podatku naliczonego z faktur dotyczących rat leasingowych oraz faktury wykupu samochodu osobowego z leasingu, ponieważ umowa leasingu operacyjnego została zawarta przed dniem zawieszenia działalności gospodarczej, a przedmiotowy samochód wykorzystywany był w prowadzonej działalności do wykonywania czynności opodatkowanych.

Izba zauważyła, że w przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej wnioskodawca nie ma obowiązku składania deklaracji VAT-7 za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy. Aby jednak zrealizować przysługujące prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących rat leasingowych można składać w okresie zawieszenia działalności deklaracje dla podatku od towarów i usług, wykazując podatek naliczony do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy lub złożyć te deklaracje po wznowieniu działalności gospodarczej.

Zawieszenie działalności gospodarczej oznacza, że podatnik nie może wykonywać działalności gospodarczej. Ma jednak prawo podejmować pewne przewidziane w przepisach prawa czynności, np. zbywać środki trwale i wyposażenie. Planowana przez wnioskodawcę sprzedaż samochodu osobowego wykupionego z leasingu operacyjnego nie oznacza więc, że wznawia on działalność.

W opisanym przypadku, mimo zawieszenia działalności, wnioskodawca musi więc wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż samochodu i rozliczyć VAT należny poprzez złożenie deklaracji za okres, w którym sprzeda pojazd. Zgodnie bowiem z art. 99 ust. 7b ustawy o VAT zwolnienie z obowiązku składania deklaracji w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej nie dotyczy m.in. okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia VAT z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Więcej w Rzeczpospolitej z 27 lipca 2011 r.