Jak zaksięgować zakup kawy i słodyczy na spotkania służbowe?

Dziennik Gazeta Prawna (2011-08-01), autor: .ap , oprac.: GR

sie 1, 2011

Na spotkania z kontrahentami firma kupuje kawę i słodycze. Jak to ująć w księgach rachunkowych – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Wydatki na zakup kawy i słodyczy, a także na inne tego typu artykuły spożywcze z przeznaczeniem na spotkania z kontrahentami mają charakter wydatków ogólnych, związanych z funkcjonowaniem firmy jako całości. Kwalifikowane są do kosztów zarządu, zatem należy je ujmować w ewidencji księgowej jako koszty działalności operacyjnej.

Z praktycznego punktu widzenia rozliczenia należnego VAT z tytułu zakupionych towarów warto dokonać jednocześnie z rozliczeniem ich nabycia. Należy zaznaczyć, że wydatki poniesione na zakup kawy oraz słodyczy, które są przeznaczane na spotkania z kontrahentami, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Nie noszą one bowiem znamion reprezentacji.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 1 sierpnia 2011 r.