Związek nauczycielstwa polskiego grozi strajkiem…

Gazeta Wyborcza , autor: Aleksandra Pezda , oprac.: GR

maj 8, 2007

Wczoraj związkowcy oflagowali szkoły. Na 28 maja zapowiadają strajk.

Związek Nauczycielstwa Polskiego protestuje przeciw polityce edukacyjnej ministra Romana Giertycha. Domaga się m.in. emerytur pomostowych i większych podwyżek dla nauczycieli. I odejścia z MEN Giertycha, bo ich zdaniem psuje system edukacji".

Pogotowie strajkowe ZNP ruszyło wczoraj w szkołach, gdzie pracownicy popierają postulaty związkowców.

Spór między ministrem edukacji a ZNP trwa od października 2006 r. Wtedy Giertych odmówił blisko 300 nauczycielom rekomendowanym przez ten związek najwyższych odznaczeń resortowych – medali Komisji Edukacji Narodowej (mimo że przeszli, tak jak inni, weryfikację specjalnej komisji). MEN żądał także wywłaszczenia ZNP jako organizacji o komunistycznym pochodzeniu (projekt takiej ustawy autorstwa LPR leży w Sejmie).

ZNP (największa nauczycielska organizacja związkowa, która ma około 300 tys. członków) uważa, że Giertych pomija je przy podejmowaniu wszelkich decyzji dotyczących edukacji i nauczycieli. I tak kilka dni temu ZNP złożyło w Trybunale Konstytucyjnym skargę na ministra, bo ostateczną wersję tegorocznych podwyżek konsultował tylko z Solidarnością".

W końcu pod koniec marca ZNP poprosiło o mediacje rzecznika praw obywatelskich dr. Janusza Kochanowskiego. RPO się zgodził.

Za to minister Giertych – nie. Kwestie postulowane przez ZNP nie mogą obecnie podlegać mediacji, gdyż wiele z nich jest już zamkniętych" – odpisał rzecznikowi po miesiącu.

Więcej Gazeta Wyborcza.