W naszej firmie produkcyjnej chcemy wprowadzić kontrolę czystości rąk polegającą na pobieraniu wymazów z dłoni. Chcemy mieć pewność, że pracownicy zachowują najwyższe standardy higieny. Czy możemy to zrobić? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP – w niektórych branżach, w szczególności spożywczej lub farmaceutycznej, utrzymanie odpowiednich warunków higieny ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa wytwarzanych produktów. Pracodawcy takich zakładów wdrażają różne procedury, których celem jest utrzymanie tego bezpieczeństwa na odpowiednim poziomie. Jednakże przeważnie to człowiek jest najsłabszym ogniwem całego procesu. To właśnie zaniedbania po stronie pracowników najczęściej negatywnie wpływają na bezpieczeństwo całej produkcji.

W celu kontroli przestrzegania ustalonych procedur pracodawcy mogą podejmować różne działania, a jednym z nich są badania mikrobiologiczne. Próbki do nich mogą być pobierane zarówno z powierzchni maszyn czy urządzeń produkcyjnych, jak i urządzeń do składowania (pojemników, kontenerów, beczek itp.).

Nie ma również przeciwwskazań do pobierania takich próbek ze skóry dłoni pracowników.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 17 marca 2022 r., autor: Maciej Ambroziewicz, oprac.: GR