Pracodawca zamierza odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego. Polecił innemu pracownikowi, który jest wyznaczoną dla wszystkich pracowników osobą do kontaktu w razie wypadku przy pracy, aby ten zawiadomił go o odwołaniu z urlopu. Czy taka osoba może odmówić pracodawcy przekazania takiej informacji? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP – odwołanie pracownika z urlopu jest szczególnym uprawnieniem pracodawcy. Z przepisów wynika bowiem, że pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. Problem sprawia brak przepisów, które by regulowały sposób poinformowania pracownika o odwołaniu go z urlopu.

Osoba w opisywanej sytuacji została wyznaczona do celów wypadkowych. Tym samym można przyjąć, że osoba ta, mimo pełnienia funkcji kontaktowych, nie jest zobowiązana do przekazywania jakichkolwiek innych informacji, w tym o odwołaniu pracownika z urlopu wypoczynkowego.

Uwzględniając powyższe, należy przyjąć, że pracodawca nie powinien, nawet w skrajnych przypadkach, korzystać z pośrednictwa osoby kontaktowej.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 31 marca 2022 r., autor: Sebastian Kryczka, oprac.: GR