Zwrócą podatek do Urzędów Pracy

Rzeczpospolita (2011-08-07), autor: mrz, mpa , oprac.: GR

sie 7, 2011

Urzędy pracy wstrzymują wypłatę refundacji ze względu na niejasne przepisy. Sprawa jest poważna, bo może dotyczyć tysięcy przedsiębiorców i bezrobotnych, którzy ciągle starają się o wypłatę środków z Funduszu Pracy – czytamy w Rzeczpospolitej.

Okazuje się, że w obowiązującym od niedzieli nowym rozporządzeniu z 25 lipca 2011 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej znalazły się zapisy, które nakazują urzędom pracy odzyskiwanie od przedsiębiorców części dotacji. Będzie ona egzekwowana wyłącznie od płatników VAT. Chodzi o równowartość podatku VAT od zakupionych towarów i usług w granicach przyznanego dofinansowania, które zostały zwrócone takiemu przedsiębiorcy przez urząd skarbowy.
Już teraz część urzędów pracy wstrzymała przyznawanie dofinansowań do czasu wyjaśnienia wątpliwości i przygotowania nowych procedur.

Kwestię zwrotu równowartości VAT trudno będzie doprecyzować w samym rozporządzeniu. Jest tak chociażby dlatego, że urząd skarbowy może zwrócić podatek na konto za interesowanego, ale też podatnik ma prawo przenieść nadwyżkę na kolejny okres rozliczeniowy.

Sam pomysł, by zrównać sytuację przedsiębiorców z prawem do zwrotu VAT i tych, którzy takiego prawa nie mają, nie jest zły. Nowe przepisy zaskoczyły dyrektorów, którzy teraz potrzebują czasu, aby zmienić umowy z przedsiębiorcami. Nie wiadomo jednak, do kogo te pieniądze mają zostać zwrócone i co później z nimi robić – przeznaczyć na dofinansowania dla innych bezrobotnych i przedsiębiorców czy też z wrócić do Funduszu Pracy. Jeśli ministrowi pracy uda się uzyskać funduszu kolejne 1,5 mld zł na dofinansowania, to ten przepis może utrudnić ich wydawanie.

Więcej w Rzeczpospolitej z 5 sierpnia 2011 r.