Sprzęt bezpłatny, ale szpital ma przychód

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR

maj 11, 2022

Szpital ma przychód, nawet jeżeli sprzęt na prowadzenie działalności leczniczej dostaje bezpłatnie od spółki ze 100-proc. udziałem samorządu województwa. Tak stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Spółka była innego zdania. Uważała, że w tym wypadku będą spełnione przesłanki z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, wyłączające powstanie przychodu. Zgodnie z tym przepisem nie jest przychodem bezpłatne używanie środków trwałych otrzymanych od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków przez:

● samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.),

● spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków.

Szpital uważał, że warunki te będą spełnione, bo – jak tłumaczył – spółka, od której dostanie on w bezpłatne użytkowanie sprzęt medyczny, jest powołana przez województwo będące jej 100-proc. udziałowcem. Mieści się więc ona w kategorii spółki użyteczności publicznej.

Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja indywidualna z 9 maja 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.66.2022.1.AW). Stwierdził, że w świetle art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT spółka musiałaby być świadczeniobiorcą, a nie świadczeniodawcą.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 11 maja 2022 r., autor: Katarzyna Jędrzejewska, oprac.: GR