Dofinansowanie do wczasów księguje się z podatkiem

Dziennik Gazeta Prawna (2011-08-09), autor: Agnieszka Pokojska , oprac.: GR

sie 9, 2011

Pracodawca, który wypłaci pracownikowi dofinansowanie z zfśs, będzie musiał odprowadzić od niego podatek dochodowy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy dofinansowanie nie przekracza 380 zł rocznie lub gdy dotyczy ono małoletnich dzieci – informuje Dziennik Gazeta Prawna.

Fundusz świadczeń socjalnych tworzony jest na działalność socjalną firmy, którą są m.in. usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku. Przyznanie pomocy poszczególnym pracownikom zależy od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. Z dofinansowania urlopu mogą natomiast korzystać zarówno sami pracownicy, jak i ich rodziny.

Na ewidencję księgową wpływ będzie mieć kwestia opodatkowania i oskładkowania wypłacanego dofinansowania. Dlatego w tym przypadku należy zwrócić uwagę na art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT.
Stanowi on, że od podatku dochodowego wolne jest dofinansowanie do wczasów pracownika i jego rodziny, gdy wysokość świadczenia nie przekroczy w roku podatkowym kwoty 380 zł. Oczywiście nie dotyczy to dzieci małoletnich. Kwestię tę reguluje w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem od opodatkowania zwolnione są dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu -dzieci i młodzieży do lat 18.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 8 sierpnia 2011 r.