Nowe uprawnienia PIP

Rzeczpospolita (2011-08-09), autor: Tomasz Zalewski , oprac.: GR

sie 9, 2011

Inspektorzy pracy będą mogli nakazać firmie przeprowadzenie badań, które potwierdzą, czy zatrudnieni przebywają w szkodliwym środowisku – czytamy w Rzeczpospolitej.

8 sierpnia br. weszły w życie przepisy dające inspektorom pracy nowe uprawnienia w stosunku do pracodawców. Lecz nie każde uchybienie będzie kończyło się mandatem. W uzasadnionych sytuacjach inspektor poprzestanie na ustnym pouczeniu i odebraniu oświadczenia o terminie usunięcia uchybień. Ulgowe traktowanie będzie możliwe np. wobec pracodawców rozpoczynających działalność.

Inspekcja zyska także narzędzia pozwalające skutecznie reagować na skargi dotyczące kwalifikowania pracy w warunkach uzasadniających ubieganie się o emeryturę pomostową. Inspektor będzie mógł nakazać wykonanie badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy. Firmy bowiem unikają klasyfikowania pracy, bo muszą opłacać składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Jest również szansa na lepszą skuteczność zgłaszania przestępstw popełnianych przez pracodawców.
Ustawa zmienia przepisy kodeksu postępowania karnego. Zgodnie z nowymi regułami, jeśli zawiadomienie o przestępstwie zostało złożone przez inspektora, uzasadnienie postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia i umorzeniu dochodzenia sporządza się na jego wniosek. Do tej pory inspektorzy nie mogli skutecznie skarżyć decyzji prokuratury, bo nie znali motywów, jakimi kierował się prokurator, umarzając postępowanie przeciwko pracodawcy.

Więcej w Rzeczpospolitej z 8 sierpnia 2011 r.