Podwyższyć diety i kilometrówkę

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR

cze 15, 2022

Partnerzy społeczni apelują o aktualizację wysokości świadczeń w związku z sytuacją gospodarczą. Zajmowali się tą sprawą podczas posiedzenia zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Szczególną uwagę pracodawców i  związkowców przyciągnęła kilometrówka, czyli zwrot kosztów używania prywatnych pojazdów w celach służbowych na podstawie umowy pracownika z  pracodawcą. Ten ostatni pokrywa wspomniane koszty według stawek za 1 km przebiegu pojazdu, których maksymalną wysokość określa rozporządzenie ministra infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. nr 27 poz. 271 ze zm.). Wskaźniki te nie były podwyższane od 2007 r.

– Zajmowaliśmy się tą kwestią już na początku roku. Przedstawiciele rządu zapowiadali rozważenie zmian, ale nie zostały one zrealizowane. Występujemy więc do ministrów infrastruktury, finansów oraz rodziny i polityki społecznej z prośbą o odniesienie się do wniosku o weryfikację przepisów w tym względzie. Obecne zasady są nieadekwatne do rosnących kosztów paliwa – wskazuje prof. Jacek Męcina, przewodniczący zespołu, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Organizacje pracodawców i centrale związkowe reprezentowane w RDS mają też odnieść się do propozycji podwyższenia diety przysługującej w czasie krajowej podróży służbowej (na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia). Resort rodziny chce, aby wzrosła ona do 38 zł (o 26,7 proc.). Obecnie wynosi 30 zł i nie była zmieniana od 1 marca 2013 r. Zdaniem partnerów społecznych wzrost mógłby być wyższy. Wskazywano m.in., że płaca minimalna rosła szybciej w omawianym okresie (gdyby utrzymać relację diety do najniższej pensji w 2013 r., to w tym roku ta pierwsza powinna wynosić 56 zł, a nie projektowane 38 zł).

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 14 czerwca 2022 r., autor: Łukasz Guza, oprac.: GR