Czy konieczne jest otwarcie ksiąg rachunkowych przy przekształceniu?

Dziennik Gazeta Prawna (2011-08-16), autor: Agnieszka Pokojska , oprac.: GR

sie 16, 2011

Aby otworzyć księgi rachunkowe spółki kapitałowej, która powstała z przekształcenia osoby fizycznej, trzeba sporządzić wykaz składników aktywów i pasywów – informuje Rzeczpospolita.

Osoba fizyczna prowadząca podatkową księgę przychodów i rozchodów chce przekształcić się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy konieczne jest otwarcie ksiąg rachunkowych. Czy ma na to wpływ limit przychodów? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Przedsiębiorca, który prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, z dniem przekształcenia musi zamknąć księgę przychodów i rozchodów, a następnie otworzyć księgę rachunkową spółki kapitałowej, przy czym nie ma tu znaczenia limit obrotów. Bowiem zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości spółki kapitałowe mają obowiązek prowadzenia pełnych ksiąg. Z kolei podstawą ich otwarcia jest inwentarz, tj. wykaz składników aktywów i pasywów.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 12 sierpnia 2011 r.