Zagraniczna delegacja będzie kosztować więcej

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR

lis 29, 2022

Od 29 listopada 2022 r. pracodawcy będą wypłacać wyższe należności pracownikom, których wysyłają w podróże służbowe za granicę. Zmiana wynika z rozporządzenia ministra rodziny i polityki społecznej z 25 października 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. poz. 2302), które w części tego dnia wchodzi w życie – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Podwyżki, o których mowa, dotyczą należności wypłacanych w trakcie wyjazdów do kilkudziesięciu państw, w tym zarówno w Unii Europejskiej, jak i spoza UE. Zostały one ujęte w zmienionym załączniku do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. (Dz.U. poz. 167 ze zm.). Nowe wysokości odnoszą się do diet za dobę podróży zagranicznej oraz limitów na nocleg.

I tak, przykładowo, rosną wysokości diet i limitów przy wyjazdach do Belgii, Austrii, Włoch, Wielkiej Brytanii czy Australii. W niektórych przypadkach dieta nie ulega zmianie, natomiast wzrasta kwota limitu na nocleg (np. ze 150 euro do 170 euro w przypadku podróży służbowych do Niemiec). Na dotychczasowym poziomie pozostają natomiast kwoty diet i limitów dotyczące delegacji do Stanów Zjednoczonych, Chin czy Bułgarii.

W nowelizacji przewidziano również odpowiednie przepisy przejściowe. Wynika z nich, że w przypadku rozpoczęcia zagranicznej podróży służbowej przed 29 listopada 2022 r. i kontynuowania jej w tym dniu należności z tego tytułu powinny być ustalane na podstawie zarówno dotychczasowych przepisów (do 28 listopada), jak i nowych (od 29 listopada).

Nowelizacja przewiduje jeszcze jedną zmianę, a mianowicie podwyższenie stawki diety z tytułu delegacji na obszarze kraju z obecnych 38 zł do 45 zł za dobę podróży. Ta modyfikacja wejdzie jednak w życie dopiero 1 stycznia 2023 r.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 29 listopada 2022 r., autor: Karolina Topolska, oprac.: GR