Pracownik może przesłać pracodawcy wnioski i oświadczenia dotyczące rozliczenia PIT za pomocą systemu przyjętego w firmie, podpisując je swoim loginem i hasłem – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Spółka chce zautomatyzować sposób przesłania wniosków i oświadczeń dla celów rozliczania zaliczek na podatek dochodowy swoich pracowników. Planuje w tym celu udostępnić specjalną aplikację. Pracownik logowałby się do niej przy użyciu unikalnego loginu i hasła. Dzięki tym danym podpisywałby składane spółce oświadczenia i wnioski dla celów PIT.

Spółka tłumaczyła, że taka kombinacja danych pozwala na identyfikację pracownika. Dzięki temu ona sama, jako płatnik, będzie miała pewność, że dokument został podpisany przez konkretną osobę.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził (interpretacja indywidualna z 23 stycznia 2023 r., sygn. 0114-KDIP3-2.4011.1085.2022.1.JK2), że można wprowadzić takie rozwiązanie. Wyjaśnił, że definicja podpisu elektronicznego pozwala uznać za taki podpis również powszechnie znaną kombinację loginu i hasła.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 26 stycznia 2023 r., autor: Agnieszka Pokojska, oprac.: GR