Czy można prowadzić księgę podatkową na umowę zlecenia bez uprawnień?

GAZETA PODATKOWA (2011-08-29), autor: Dorota Przybyszewska , oprac.: GR

sie 29, 2011

Zamierzam prowadzić księgę podatkową na umowę zlecenia w siedzibie przedsiębiorcy. Czy w takiej sytuacji muszę mieć certyfikat księgowy – pyta czytelnik Gazety Podatkowej.

Podatnik może zlecić prowadzenie księgi podatkowej biuru rachunkowemu lub prowadzić ją samodzielnie. W pierwszym przypadku zawiera umowę z przedsiębiorcą uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg, który świadczy usługi w tym zakresie. Z kolei jeśli księgę będzie prowadził podatnik, nie musi robić tego osobiście mogą to w jego imieniu robić osoby zajmujące się księgowością firmy. Przepisy nie wskazują na podstawie jakiej umowy osoby te powinny być zatrudnione.

Nie jest zatem generalnie zakazane prowadzenie księgi podatkowej i sporządzanie deklaracji podatkowych będąc zatrudnionym w księgowości podatnika na podstawie umowy zlecenia. Jednak jeśli wykonywanie tych czynności przez zleceniobiorcę nosi znamiona działalności gospodarczej wymagany jest certyfikat księgowego, gdyż w istocie mamy do czynienia z przedsiębiorcą, który nie dopełnił obowiązku rejestracji działalności.

Więcej w Gazecie Podatkowej z dnia 29 sierpnia 2011 r.