Pracownik, który wykonuje telepracę w innym państwie UE niż to, w którym się mieści siedziba firmy, ale podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym kraju siedziby, musi złożyć w ZUS wniosek US-36. Tak wynika z wyjaśnień Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

ZUS w lipcu tego roku zaczął stosować porozumienie między krajami UE dotyczące przypadków telepracy transgranicznej. Porozumienie to dotyczy art. 16 ust. 1 rozporządzenia WE nr 883/2004. Zgodnie z nim telepraca transgraniczna oznacza pracę zdalną. Pracownik wykonuje ją z państwa, w którym mieszka na terenie UE, łącząc się cyfrowo z pracodawcą mającym siedzibę w innym państwie członkowskim. Na podstawie porozumienia przyjmuje się, że jeśli telepraca wykonywana w taki sposób zajmuje od 25 proc. do mniej niż 50 proc. czasu pracy, pracownik podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym obowiązującym w państwie, gdzie mieści się siedziba pracodawcy.

Formularz US-36 można złożyć przez PUE ZUS lub w formie papierowej. Składa go pracownik bądź pracodawca w imieniu pracownika. Na dokumencie należy zaznaczyć jako powód złożenia pole „Inny”. W miejscu „Podstawa wystąpienia z wnioskiem” wpisuje się: „Porozumienie w sprawie telepracy”. Następnie należy podać, w  jakim wymiarze jest wykonywana telepraca. Załącznikiem do wniosku jest umowa, zgodnie z którą wykonuje się pracę na rzecz pracodawcy w innym państwie członkowskim.

Za rozpatrywanie formularzy US-36 odpowiada oddział terenowy ZUS w Kielcach. Jeśli potwierdzi, że pracownik spełnia warunki określone porozumieniem, wyda informację na ten temat. Na jej podstawie można się ubiegać o wydanie dokumentu A1.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 19 października 2023 r., autor: Jakub Kulas, oprac.: GR