Posiadanie przez rodzica orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności nie stanowi przeszkody w przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego, zarówno na podstawie starych, obowiązujących do 31 grudnia 2023 r., jak i nowych zasad jego otrzymywania – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Tak wskazuje Aleksandra Gajewska, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, w odpowiedzi na zapytanie nr 102 posłanki Iwony Hartwich z Koalicji Obywatelskiej. Zgłosiła się do niej matka, która od 16 lat zajmuje się synem, obecnie dorosłym, mającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. W trakcie sprawowania opieki stan zdrowia kobiety uległ pogorszeniu i w rezultacie uzyskała ona orzeczenie stwierdzające również u niej znaczny stopień dysfunkcji zdrowotnej. Okazuje się, że w związku z tym straciła prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, mimo że dalej zajmuje się niepełnosprawnym synem. Posłanka zapytała, co mają robić rodzice, którzy znaleźli się w takiej sytuacji, pozbawieni pomocy finansowej.

Jednak jak wynika z odpowiedzi, do utraty świadczenia przez matkę nie powinno w ogóle dojść. Aleksandra Gajewska przypomina, że zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 390 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2023 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, rodzicowi zastępczemu spokrewnionemu z dzieckiem, a także innym osobom obciążonym obowiązkiem alimentacyjnym, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. Przy czym legitymowanie się takim dokumentem, jako przesłanką negatywną przekładającą się na brak świadczenia, dotyczy tylko tej ostatniej grupy osób, czyli innych niż matka, ojciec, opiekun i rodzic zastępczy. Co istotne, również po zmianie art. 17 ust. 1 ustawy, która nastąpiła 1 stycznia 2024 r., posiadanie przez rodzica orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie ma znaczenia dla przyznania świadczenia pielęgnacyjnego. W efekcie zarówno w obecnym, jak i we wcześniejszym stanie prawnym taki rodzic, jak ten, którego sytuację opisała posłanka Hartwich, ma prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 5 marca 2024 r., autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR