Jeżeli podatnik w 2022 r. nie uzyskał przychodu lub w zeznaniu za ten rok nie wykazał ani nadpłaty, ani niedopłaty podatku, to nie zaloguje się do zeznania za 2023 r. wypełnionego przez skarbówkę, korzystając jedynie z danych autoryzacyjnych – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Tak jest od lat, ale niektórzy seniorzy doświadczyli tego problemu właśnie teraz, gdy chcą rozliczyć się z PIT za ubiegły rok. Ministerstwo Finansów podkreśla w odpowiedzi na pytanie DGP, że ograniczenia w logowaniu zostały wprowadzone ze względów bezpieczeństwa.

Czytelnicy DGP wskazują jednak, że zabezpieczenia ograniczają dostęp do usługi Twój e-PIT emerytom, którzy nie mają np. profilu zaufanego czy bankowości elektronicznej i mogą się logować tylko danymi autoryzacyjnymi. Ten sposób polega na podaniu:

  • numeru PESEL (albo NIP i daty urodzenia),
  • sumy przychodów z rozliczenia za 2022 r.,
  • kwoty przychodu z jednej informacji od płatników za 2023 r. (np. z PIT-11 od pracodawcy),
  • kwoty nadpłaty lub podatku do zapłaty z rozliczenia za 2022 r.

Podatnicy, którzy otrzymali informację od organu rentowego (PIT-40A) i w 2022 r. nie złożyli PIT-37 (lub PIT-36), powinni podać kwotę do zapłaty z PIT-40A z poz. 56 lub kwotę z poz. 57.

Nie można się jednak zalogować w ten sposób, jeżeli któraś z wymienionych kwot wynosi 0 (tj. kwota przychodu, nadpłaty lub podatku do zapłaty). Przyznaje to Ministerstwo Finansów. Wyjaśnia, że takie rozwiązanie wprowadzono właśnie ze względów bezpieczeństwa.

– Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i zabezpieczenie dostępu do wskazanych danych jest kluczowe. Umożliwienie logowania kwotami 0 znacznie obniżyłoby ten poziom – tłumaczy MF. Przypomina, że po uwierzytelnieniu podatnik ma dostęp do: danych osobowych, przychodów, zastosowanych ulg i odliczeń czy historii złożonych zeznań.

Kto nie ma możliwości zalogować się danymi autoryzacyjnymi, może skorzystać z innych dostępnych metod logowania, np. przy użyciu profilu zaufanego, aplikacji mObywatel, e-dowodu lub bankowości elektronicznej.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 11 kwietnia 2024 r., autor: Agnieszka Pokojska, oprac.: GR