Jak wykupić korzystnie grunt na własność?

Rzeczpospolita (2011-10-02), autor: Rzeczpospolita , oprac.: GR

paź 2, 2011

Firmy będące użytkownikami wieczystymi gruntów będą mogły je wykupić, ale bez bonifikaty. Możliwe stanie się przekształcenie gruntów pod usługi – czytamy w Rzeczpospolitej.

Od początku października zmienią się nie tylko przepisy dotyczące opłat za użytkowanie wieczyste, ale także te dotyczące przekształcania tego prawa w odrębną własność. Nowelizacja z 28 lipca 2011 r. ustawy o gospodarce nieruchomościami wprowadza zmiany do ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności.

Na jej podstawie będzie można przekształcić wszystkie rodzaje gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, także te o charakterze komercyjnym.

Nowością jest również to, że o wykup będą mogły wystąpić wszystkie osoby fizyczne oraz prawne będące użytkownikami wieczystymi 13 października 2005 r., a także ich następcy prawni. Nowelizacja daje osobom prawnym roszczenie o wykup np. gruntów komercyjnych, ale nie mogą one liczyć na żadne bonifikaty.

Wykup nie będzie przysługiwał w wypadku nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste: Polskiemu Związkowi Działkowców oraz państwowym i samorządowym osobom prawnym, a także spółkom handlowym z udziałem Skarbu Państwa.

Zakaz przekształcania użytkowania wieczystego we własność dotyczy także tych użytkowników wieczystych, wobec których toczy się postępowanie administracyjne mające na celu nabycie nieruchomości lub jej części pod inwestycje celu publicznego.

Więcej w Rzeczpospolitej z 30 września 2011 r.