Błąd ujmujemy inaczej niż zmianę ceny

Rzeczpospolita (2011-10-12), autor: Łukasz Gogola , oprac.: GR

paź 12, 2011

Firmy, które wystawiają faktury korygujące zwiększające obrót, czasem mają wątpliwości, w którym okresie rozliczeniowym je ewidencjonować. Jest to bardzo istotne, bo poprawienie danych wstecz często wiąże się z koniecznością zapłaty odsetek za zwłokę – czytamy w Rzeczpospolitej.

Art. 29 ust. 4a – 4C ustawy o VAT reguluje zasady ewidencjonowania faktury korygującej zmniejszającej VAT. Przepisy te wskazują, że wystawca faktury korygującej obniża podstawę opodatkowania, jeśli posiada, przed upływem terminu na złożenie deklaracji za okres rozliczeniowy, potwierdzenie otrzymania jej przez nabywcę towaru lub usługi.

W ustawie o VAT nie znajdziemy natomiast przepisów regulujących moment rozliczenia faktury korygującej zwiększającej obrót oraz podatek należny. Nie ma ich również w rozporządzeniu ministra finansów z 28 marca 2011 w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 68, poz. 360). W § 14 tego rozporządzenia czytamy jedynie, że fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.
Brak przepisów powoduje, że firmy mają problemy z prawidłowym rozliczeniem faktury korygującej „in plus”.

Wskazówką może być orzecznictwo sądów administracyjnych.
W doktrynie, orzecznictwie sądowym oraz interpretacjach wskazuje się, że termin rozliczenia przez sprzedawcę faktur korygujących zwiększających kwotę VAT uzależniony jest od okoliczności powodujących konieczność ich wystawienia. Jeżeli przyczyna korekty istniała już w momencie wystawienia faktury pierwotnej (np. popełniono błąd), to należy ująć ją w rozliczeniu za okres, w którym w wyniku błędu zaniżony został podatek należny.

Jeżeli natomiast przyczyna korekty powstała później (np. następuje uzgodniona zmiana ceny), to korekta „in plus” powinna zostać ujęta na bieżąco, tj. w rozliczeniu za okres, w którym powstała przyczyna jej wystawienia. To oznacza bowiem, że w przeszłości nie doszło do zaniżenia VAT należnego.

Więcej w Rzeczpospolitej z 11 października 2011 r.