Pracownik traci urlop podczas długiej choroby

Rzeczpospolita (2011-11-28), autor: .mrz , oprac.: GR

lis 28, 2011

Prawo do wypoczynku wygasa po upływie przedawnienia, nawet jeśli pracownik nie jest w stanie go wykorzystać wskutek kilkuletniego leczenia – czytamy w Rzeczpospolitej.

Trybunał Sprawiedliwości UE, w wyroku jaki zapadł w sprawie pracownika zatrudnionego w spółce niemieckiej, orzekł, że prawo do wypoczynku wygasa po upływie przedawnienia, nawet jeśli pracownik nie jest w stanie go wykorzystać wskutek kilkuletniego leczenia.

Opisywany przypadek dotyczył pracownika, który w 2002 r. przeszedł ciężki zawał, został uznany za niepełnosprawnego i pobierał z tego tytułu rentę inwalidzką. Pracodawca rozwiązał z nim umowę o pracę pod koniec 2008 r. Pracownik wystąpił więc do sądu o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy z trzech wcześniejszych lat (2006 – 2008). Spółka odmówiła wypłaty za lata 2006 i 2007 r. powołując się na niemieckie przepisy przewidujące przedawnienie się prawa do urlopu po upływie 18 miesięcy od końca roku, za który się należał.

Sprawa trafiła do sądu, który zwrócił się do ETS z pytaniem, czy niemieckie przepisy  dotyczące przedawnienia urlopów, są zgodne z art. 7 dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 4 listopada 2003 r.

Trybunał uznał, że nawet skrócony 15-miesięczny okres przedawnienia prawa do urlopu wypoczynkowego, jaki wynika z branżowego układu zbiorowego pracy, jest zgodny z dyrektywą 2003/88/WE, ponieważ możliwość nieograniczonego kumulowania urlopu przez osobę, która i tak nie korzysta z niego zgodnie z przeznaczeniem, stanowiłaby duże obciążenie dla pracodawców.

Więcej w Rzeczpospolitej z 25 listopada 2011 r.