Pomoc dla policjantów opodatkowana po dekadzie…

Rzeczpospolita , autor: . Gl , oprac.: GR

maj 11, 2007

Policjant, który otrzyma! pomoc finansową na kupno mieszkania, musi ją doliczyć do przychodów i opodatkować, dopiero gdy została umorzona, czyli po dziesięciu latach służby.

Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Opolu. Jego decyzja z 24 kwietnia 2007 r. (sygn. PF-I/4180-0009/07/KK) zmienia postanowienie naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu jako wydane z rażącym naruszeniem prawa.

Organ I instancji uznał bowiem, że pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego była przychodem policjanta w roku, w którym ją otrzymał (czyli w 1997), a nie w roku, w którym stała się bezzwrotna i podlegała umorzeniu, czyli w 2004.

Odmiennego zdania był jednak dyrektor Izby Skarbowej w Opolu i przyznał rację policjantowi. Powołując się na przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 11 ust 1 i art. 12 ust. 1), stwierdził, że wszystkie otrzymane przez funkcjonariusza policji lub postawione do jego dyspozycji w roku kalendarzowym pieniądze stanowią jego przychód bez względu na źródło ich finansowania. Z tym że za przychody podatkowe mogą być uznane tylko takie świadczenia, których nie trzeba zwracać. Tymczasem pomoc została udzielona policjantowi w 1997 r. na podstawie obowiązującego wówczas zarządzenia (DzUrz MSWiA nr 3, poz. 40 ze zm.) i zgodnie z^§ 13 miała co do zasady charakter zwrotny. Była umarzana tylko tym policjantom, którzy mieli co najmniej 10-letni okres stałej służby. Dla podatnika czas ten upłynął w 2004 r. Otrzymaną kwotę pomocy powinien więc opodatkować łącznie z innymi dochodami w zeznaniu za ten właśnie rok.

Więcej Rzeczpospolita.