Za urlop wypoczynkowy trzeba zapłacić jak za pracę…

Rzeczpospolita , autor: Jadwiga Sztabińska , oprac.: GR

maj 11, 2007

Zaczynamy cykl artykułów poświęconych sporządzaniu listy płac. W cyklu pokażemy na konkretnych przykładach i obliczeniach sposoby ustalania poszczególnych rodzajów wynagrodzeń. Omówimy też zasady odprowadzania od nich składek do ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy. Zachęcamy czytelników do przysyłania pytań na ten temat. Obiecujemy, że na wszystkie odpowiemy w ramach cyklu lub poza nim. Zorganizujemy też kilka telefonicznych dyżurów eksperckich. Kiedy – poinformujemy na pierwszej stronie DOBREJ FIRMY. Dziś przedstawiamy sposób liczenia wynagrodzenia za urlop, w tym dla nauczycieli. W środą zajmiemy sią wynagrodzeniem i dodatkami za godziny nadliczbowe.

Za urlop wypoczynkowy trzeba zapłacić jak za pracą

Zatrudnionemu korzystającemu z urlopu wypoczynkowego dajesz takie wynagrodzenie, jakby w tym czasie normalnie pracował. Nie zawsze jednak dokładnie tyle samo, ile za faktyczną pracę

Te rzeczywiście trzeba mu zapłacić za czas urlopu wypoczynkowego, decydują dwa kryteria: składniki pobieranej pensji oraz przynależność do grupy zawodowej (do tej, której wynagrodzenia są regulowane według powszechnych zasad czy do tej, do których stosuje się przepisy szczególne).

Jeśli pracownik dostaje wynagrodzenie złożone wyłącznie ze składników starych (np. stawka zasadnicza, dodatek funkcyjny lub stażowy), to jego wynagrodzenie netto przy korzystaniu z urlopu nie zmienia się w porównaniu z tym, jakie otrzymuje za miesiąc pracy. Ale gdy jest gratyfikowany również, (lub wyłącznie) według składników zmiennych (np. stawki prowizyjne, akordowe czy za godziny nadliczbowe), wtedy nie będzie to ta sama kwota.

Gdy do wynagrodzenia zatrudnionego stosujemy powszechne przepisy prawa pracy, to pensję za urlop obliczamy mu według § 6 -12 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (DzU nr 2, poz. 14 ze zm.), dalej rozporządzenie urlopowe. Stosujemy je np. do firm prywatnych i samorządowych (wszystkie jednostki samorządowe i urzędy) czy do urzędów państwowych. Ale już np. wynagrodzenie urlopowe nauczycieli, którzy podlegają przepisom Karty nauczyciela, liczymy zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (DzU nr 71, poz. 737 ze zm.), dalej rozporządzenie urlopowe nauczycieli. I właśnie dla tych dwóch grup przedstawimy sposoby obliczania wynagrodzenia urlopowego.

Pensja za labę według zasad powszechnych

Jeśli pracownik zarabia stałą stawkę, miesięczną, wówczas w wynagrodzeniu urlopowym uwzględnia się ją w wysokości należnej mu w miesiącu wykorzystywania urlopu.

Tak wynika z § 7 rozporządzenia urlopowego. A więc bez względu na liczbę dni urlopu powinien otrzymać takie wynagrodzenie, jakby cały czas pracował.

Więcej Rzeczpospolita.