Najem samochodów wymaga prowadzenia ewidencji przebiegu

Rzeczpospolita (2012-01-09), autor: Michał Stępień , oprac.: GR

sty 9, 2012

Właściwie udokumentowane wydatki związane z używaniem samochodów osobowych wykorzystywanych na podstawie umów leasingu operacyjnego można zaliczyć do kosztów podatkowych bez obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu – czytamy w Rzeczpospolitej.

W ramach grupy kapitałowej, w której działa podatnik, została utworzona spółka leasingowa, której działalność polega na udostępnianiu samochodów osobowych na rzecz podatnika i innych spółek z grupy.
Część samochodów spółka leasingowa będzie kupować na własność a inne będzie pozyskiwać w drodze leasingu operacyjnego i udostępniać je podatnikowi oraz innym spółkom z grupy na podstawie umów leasingu operacyjnego spełniających wymagania z art. I7b ust. 1 ustawy o CIT.

Zdaniem podatnika w obu przypadkach umowy zawarte między nim a spółką leasingową będą spełniać wymagania leasingu operacyjnego na gruncie ustawy o CIT, a wydatki związane z eksploatacją pojazdów mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów bez prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów zgodnie z art. 16 ust. i pkt 51 ustawy o CIT.

Izba Skarbowa w Łodzi uznała to stanowisko za prawidłowe w odniesieniu do samochodów będących własnością spółki leasingowej, a za nieprawidłowe w odniesieniu do samochodów pozyskanych przez tę spółkę w drodze leasingu. Jej zdaniem w tej drugiej sytuacji spółka leasingowa nie jest właścicielem przedmiotu umowy, co uniemożliwia zakwalifikowanie jej jako umowy leasingu.

Więcej w Rzeczpospolitej z 5 stycznia 2012 r.