Karne odsetki mogą być niższe także od dawnych zaległości

Rzeczpospolita (2012-03-02), autor: Alicja Sarna , oprac.: GR

mar 2, 2012

Jeśli po 1 stycznia 2009 r. podatnik złożył korektę deklaracji i w terminie uiścił zaległość wraz z odsetkami za zwłokę, może skorzystać z obniżonej stawki tych odsetek za cały okres istnienia zaległości podatkowej – czytamy w Rzeczpospolitej.

Spółka w 2010 r. złożyła korekty deklaracji VAT za poszczególne miesiące 2007 r. i tego samego dnia wpłaciła zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę. Obliczając wysokość należnych odsetek, skorzystała z możliwości zastosowania obniżonej ich stawki. Urząd skarbowy uznał, że spółka obliczyła wysokość odsetek w sposób nieprawidłowy. Ze względu na to, że art. 56 § la ordynacji podatkowej wszedł w życie 1 stycznia 2009 r, powinna za okres do 31 grudnia 2008 r. liczyć odsetki w pełnej wysokości, a za okres od 1 stycznia 2009 r. do dnia wpłaty zaległości według stawki obniżonej.

WSA w Warszawie rozpatrując skargę spółki, w dniu 21 lutego 2012 r. orzekł, że w przypadku, gdy po 1 stycznia 2009 r. podatnik złożył korektę deklaracji i w terminie siedmiu dni od jej złożenia uiścił wynikającą z tej korekty zaległość podatkową wraz z odsetkami za zwłokę, jest uprawniony do skorzystania z obniżonej stawki odsetek za zwłokę za cały okres istnienia zaległości podatkowej.

Więcej w Rzeczpospolitej z 29 lutego 2012 r.