Komitet pomocy niepełnosprawnym…

Gazeta Wrocławska , autor: Józef Bogdaszewski , oprac.: GR

maj 18, 2007

Jesteśmy rodziną z dzieckiem niepełnosprawnym i latem korzystaliśmy z turnusów rehabilitacyjnych organizowanych przez lokalne stowarzyszenie. W tym roku chcemy skorzystać z innej organizacji i wyjechać gdzie indziej. Z jakiej ulgi w PKP możemy skorzystać, zawożąc i odbierając dziecko z turnusu .

Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego (PKS, PKP) określone są w ustawie z 20 czerwca 2002 roku (DzU nr 112, poz. 977). Ustawa ta na dowóz dziecka na turnus rehabilitacyjny przewiduje ulgę 78 proc. Przysługuje ona jednemu z rodziców lub opiekunowi dziecka niepełnosprawnego – na podstawie biletów jednorazowych. Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu na turnus rehabilitacyjny i z powrotem. Proszę pamiętać, że wykupując bilet ulgowy, należy mieć zaświadczenie o zakwalifikowaniu dziecka na turnus rehabilitacyjny, z określeniem miejsca i czasu trwania turnusu. Po dojechaniu na miejsce trzeba w ośrodku potwierdzić (na zaświadczeniu) przyjazd – taki dokument stanowi podstawę do korzystania z ulgi dla jednego z rodziców.

Więcej Gazeta Wrocławska.