Jak ująć wymianę opon w samochodzie służbowym

Dziennik Gazeta Prawna (2012-04-18), autor: Dziennik Gazeta Prawna , oprac.: GR

kw. 18, 2012

Firma zamierza zmienić opony zimowe na letnie w samochodzie, który jest jej środkiem trwałym. Czy wydatek ten zwiększa jego wartość, czy ujmuje się go jako koszt – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Zakup i wymiana opon nie powoduje zwiększenia wartości samochodu. Nie jest bowiem ulepszeniem. Zmiana opon ma na celu dostosowanie ogumienia do zmienionych warunków eksploatacyjnych występujących w umownie określanym sezonie zimowym. Dlatego też operację ujmuje się w księgach rachunkowych jako koszt okresu. Nabycie opon może więc być ewidencjonowane jako zużycie materiałów. Natomiast sama usługa ich wymiany, jak również ewentualne koszty związane z przechowywaniem opon letnich ujmuje się na koncie kosztów usług obcych.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 16 kwietnia 2012 r.