Podatnikiem vat będzie każdy, kto sprzeda dwie działki…

Rzeczpospolita , autor: Anna Grabowska , oprac.: GR

maj 25, 2007

Choć posłowie zmieniają ustawę o VAT, zostawiają przepisy szkodliwe nie tylko dla przedsiębiorców, ale także dla zwykłych zjadaczy chleba. Wystarczy, że sprzedadzą oni działkę podzieloną na części

Chodzi o sytuację, w której osoba fizyczna, chociaż nigdy nie zamierzała prowadzić działalności gospodarczej, stanie się podatnikiem. Tylko dlatego, że posiadaną od lat czy np. odziedziczoną działkę sprzeda dwóm osobom. Dla organów skarbowych nie ma znaczenia, że po prostu nie dało się znaleźć jednego nabywcy. Nie jest też dla nich istotne, czy transakcje odbyły się w jednym roku czy kilku latach.

Zmian na razie nie widać

Wszystkiemu winne jest zawarte w art. 15 ust. 2 obecnej ustawy o VAT sformułowanie o zamiarze wykonania czynności w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania jej w sposób częstotliwy, choćby była wykonana jednorazowo". Od lat jest ono zmorą podatników, a co gorsza nie zanosi się na jego zmianę. Choć sejmowa podkomisja ds. nowelizacji ustawy o VAT zakończyła już prace, owa częstotliwość nie została z projektu wykreślona. Być może dlatego, że posłowie nie wiedzą lub nie pamiętają, że kiedyś, o absurdzie, urzędnicy uznawali nawet, że autor, który napisał jedną książkę, a po czterech latach wydał następną, od początku miał zamiar robić to częstotliwie – tylko dlatego, że zdarzyło mu się powtórzyć konkretną czynność.

Najwięcej problemów dotyczy jednak sprzedaży podzielonych gruntów.

Twarde stanowisko urzędników

– Podatnik, który w dwóch kolejnych latach sprzedaje dwie działki budowlane, musi zapłacić VAT już od pierwszej transakcji -wyjaśnia naczelnik II Urzędu Skarbowego w Opolu w wydanej ostatnio wiążącej interpretacji art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT (sygn. PP/443-44-1/PD/06).

Przepisy nowelizacji niekorzystne dla przedsiębiorców

Ograniczenie prawa do odliczenia całego VAT zawartego w cenie samochodu i paliwa kupowanego na potrzeby firmy tylko do aut ciężarowych (właściciele pojazdów osobowych, tak jak obecnie, nie skorzystają z tego prawa, mimo że używają samochodu wyłącznie w działalności gospodarczej)

Umieszczenie w ustawie o VAT sankcji za spóźnione wprowadzenie kas fiskalnych (powinny znaleźć się one w kks, co powodowałoby karanie podatnika tylko po udowodnieniu mu winy)

Brak zwolnienia z VAT dla nieodpłatnego przekazania towarów związanych z działalnością gospodarczą podatnika (w efekcie organy skarbowe, tak jak obecnie, będą obciążały VAT każde nieodpłatne przekazanie)

Możliwość zakładania składów konsygnacyjnych tylko dla jednego odbiorcy (nie założą ich mniejsze firmy krajowe niezwiązane z wielkimi koncernami)

Wymóg stosowania celnej procedury uproszczonej przez 12 miesięcy dla podmiotów, które chcą rozliczać import przez deklarację (taki warunek dyskryminuje podmioty, które dopiero zaczynają zajmować się importem)

Pozostawienie nadmiernej ilości warunków, jakie musi spełnić podmiot, który chce skorzystać z ulgi na złe długi (sprostanie im jest mało realne więc instytucja staje się w praktyce martwa)

es Brak odrębnego momentu powstania obowiązku podatkowego dla dostawców energii (skazuje ich to na śledzenie każdej wpłaty, ponieważ gdyby została dokonana przed dostawą towaru, obowiązek podatkowy powstałby właśnie wtedy, a nie w momencie wystawienia faktury)

Właściciel nieruchomości, który zadał mu pytanie, sprzedał jedną nieruchomość, a drugiej miał zamiar się pozbyć za rok. Myślał, że przysługuje mu zwolnienie z VAT. Tymczasem naczelnik przypomniał, że według art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy podatnikami VAT są m.in. osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na jej cel lub rezultat. Rozumie się przez nią czynności, które nie muszą być wykonywane wielokrotnie. Wystarczy zrobić coś raz i mieć zamiar to powtórzyć.

– Nawet jednorazowa sprzedaż gruntu jest działalnością gospodarczą, jeśli sprzedawca przewiduje możliwość podobnej transakcji w przyszłości. Powinien więc naliczyć VAT już przy pierwszej sprzedaży – twierdzi naczelnik opolskiego urzędu.

Więcej Rzeczpospolita.