Fundusz rozdaje pieniądze

GAZETA WYBORCZA – TORUŃ , autor: AC , oprac.: GR

sty 29, 2007

Fundusz rozdaje pieniądze.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozdaje pieniądze m in na zakup wózków inwalidzkich komputerów naukę i pracę. Realizowany przez PFRON program „Pegaz 2003" ma pomóc niepełnosprawnym w komunikowaniu się i poruszaniu. Mogą z niego skorzystać niepełnosprawni uczący się pracujący a także bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy. Oni dostaną fundusze m in na zakup i montaż specjalnego oprzyrządowania do samochodu kupno sprzętu komputerowego oraz wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym.

O dofinansowanie nauki zakwaterowania i dojazdów do szkoły mogą się też starać studenci i słuchacze kolegiów. Z dotacji mogą również skorzystać pracodawcy którzy chcą zatrudnić niepełnosprawnych. Im PFRON proponuje pomoc w wyposażeniu miejsc pracy i dostosowaniu ich do potrzeb nowych pracowników. Gdzie po pomoc. Szczegółowe informacje na temat projektów wymaganych dokumentów kwot dofinansowania i terminów składania wniosków można uzyskać na stronie internetowej www.pfron.org.pl lub pod nr tel 056 655 5128 62215 50 od poniedziałku do piątku w godz 7.30 – 15.30.