Oddzielny nip dla urzędu miasta i gminy…

Rzeczpospolita , autor: Grażyna J. Leśniak , oprac.: GR

maj 30, 2007

Każdy podmiot posiadający status podatnika lub płatnika podatków czy też płatnika składek ubezpieczeniowych i zdrowotnych musi złożyć zgłoszenie identyfikacyjne.

Tak uważa naczelnik Urzędu Skarbowego w Sępólnie Krajeńskim. I takie też postanowienie wydał 25 kwietnia 2007 r. (sygn. PP-443-7/07).

Z wnioskiem o wiążącą interpretację prawa podatkowego wystąpił Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim. Urzędnicy chcieli wiedzieć, czy urząd i gmina mogą mieć i posługiwać się jednym numerem identyfikacji podatkowej (NIP).

Teraz zarówno urząd miejski jak i gmina mają swój NIP. Gmina jako samorządowa osoba prawna nie ma jednak własnych struktur organizacyjnych, a nałożone na nią zadania wykonuje za pośrednictwem urzędu. Dlatego, zdaniem urzędników, gmina i urząd miejski powinny posługiwać się jednym numerem NIP i powinien to być numer urzędu miejskiego.

Z taką argumentacją nie zgodził się naczelnik US w Sępólnie Krajeńskim. Powołał się na ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji i podatników i płatników (DzU z 2004 r. nr 269, poz. 2681 z późa zm.), która reguluje kwestie posiadania i posługiwania się numerem NIP. Zgodnie z jej art 2 numer NIP otrzymują zarówno podatnicy, jak i płatnicy składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Prawnie nie jest jednak dopuszczalna sytuacja nadania jednego numeru NIP dwóm podmiotom, z których jeden jest np. podatnikiem VAT, a drugi podatnikiem lub płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Niemożliwe jest też posługiwanie się numerem nadanym innemu podmiotowi. NIP nie może być używany w oderwaniu od nazwy podmiotu, która wy-stępuje w decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP-4" – podkreśla w uzasadnieniu postanowienia organ I instancji.

Gmina więc, choć zwolniona od podatku dochodowego, zachowuje status podatnika. Także VAT. Podlega więc obowiązkowi ewidencyjnemu. Podobnie jak i urząd miasta, który jest co najmniej płatnikiem pobierającym zaliczki na podatek dochodowy swoich pracowników.

Więcej Rzeczpospolita.