Przedsiębiorca na zasiłku z tytułu etatu płaci składki od firmy…

Rzeczpospolita , autor: Krystyna Tymorek , oprac.: GR

maj 30, 2007

Pracuję na etacie oraz równocześnie prowadzę jednoosobową firmę i jestem wspólnikiem spółki cywilnej. Bardzo się zdziwiłam, gdy po urodzeniu dziecka ZUS kazał mi płacić składki na ubezpieczenia społeczne (zdrowotne sama regulowałam). Czy słusznie ?

Osoby będące na zasiłku macierzyńskim z tytułu f zatrudnienia i wykonujące jednocześnie
pozarolniczą działalność wciąż podlegają ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym z racji tej ostatniej. Prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego nie powoduje wstrzymania jego wypłaty. Matka musi natomiast odprowadzać nadal z firmy składki emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz zdrowotne. Ubezpieczenie chorobowe jest wówczas dobrowolne. Indywidualni przedsiębiorcy są bowiem objęci obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym, rentowym i wypadkowym. Mają obowiązek uiszczać składki od rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia jej zakończenia, czyli wyrejestrowania z ewidencji. Wynika tak z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.). Potwierdził to m.in. Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z 17 grudnia 2003 r. (I UK 105/04): wpis do ewidencji nie tylko legalizuje wykonywanie działalności gospodarczej, ale też wyznacza czasowe granice bycia przedsiębiorcą, a wynikają z tego również inne konsekwencje prawne, przewidziane m.in. w prawie ubezpieczenia społecznego". Takiego zdania jest także Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 30 listopada 2005 r. (I UK 95/05). Jeśli więc czytelniczka nie zgłosiła wyrejestrowania działalności gospodarczej z ewidencji, to powinna opłacać składki na ZUS z tytułu jej prowadzenia. Nawet podczas przebywania na zasiłku macierzyńskim z tytułu zatrudnienia.

Dodatkowo o prowadzeniu działalności gospodarczej na zasiłku musi powiadomić pracodawcę, ponieważ nie podlega ona w tym czasie ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z racji pobierania zasiłku. Na podstawie tego zawiadomienia zakład zaprzestaje ją wykazywać w imiennych raportach miesięcznych jako osobę przebywającą na urlopie macierzyńskim. Przerywa też naliczanie za nią składek, które finansuje budżet państwa.

Więcej Rzeczpospolita.